!! Ir sākusies sezonas Vasara-2019 iepriekšpārdošana visiem galamērķiem! Līdz 28.12.2018. - tūroperatoru atlaides - līdz 50%, 1. iemaksa - no 50 EUR/pers. !! /// !! Sezonas Vasara-2019 jaunie galamērķi : Džerba (Tunisija) un Albānija !!

Vīza uz Krieviju

 

Vīzas uz Krieviju - tūrisma vīza, komercvīza, tranzītvīza.

 

Latvijas PILSOŅIEM vīza uz Krieviju ir nepieciešama.


Latvijas NEPILSOŅIEM
vīza uz Krieviju nav nepieciešama, ievērojot sekojošus nosacījumus:
Latvijas nepilsoņu iebraukšanas kārtība Krievijas Federācijā bez vīzas noformēšanas attiecināma tikai uz īslaicīgiem braucieniem pie nosacījuma, ka persona uzturas Krievijas Federācijas teritorijā kopumā ne vairāk par 90 dienām katrā 180 dienu periodā.

 

Ja Jūs bieži dodoties uz Krieviju lietišķā braucienā, Jums ir jānoformē komercvīza.  

 


Vīza nnoformēšanas
maksā (EUR)

Tūrisma un Tranzīta vīzas

Vīzas tips/LR pilsoņiem

Noformēšanas termiņi (darba dienas)

10

4

2

 Vienkārtēja tūrisma vīza

72

112

155

 Tranzītvīza **

75

115

155

 Vīza bērniem

70

112

155


DOKUMENTI:
1 fotogrāfija (3,5х4,5 сm krāsaina, matētā, uz balta fona), pase, apdrošināšana (summai 30 000 EUR), mājas adrese un darba vieta (kompānijas nosaukums un precīza adrese), amats, tālrunis, pirmslaulības uzvārds, dzimšanas vieta, pilsēta. Pases atlikušajam derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 mēnešiem (skaitot no dienas, kad beidzas vīza). Darba vīza un studenu vīza - ne mazākam kā 1,5 g. (skaitot no dienas, kad sākas vīza).

** DOKUMENTI:
vīza trešajā valstī, biļešu rezervācija, kas apstiprina trānzit braucienu caur Krieviju.


Vienkārtējas un daudzkārtējas komercvīzas

 Vīzas tips/LR pilsoņiem

 Ielūguma noformēšana

 Noformēšanas termiņi (darba dienas)

10

4

2

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 1 gadu), ja ielūdzējs ir - „Maskavas valdība” un cit. org.*

16 d. dienas

175

215

-

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 1 gadu)*

21 d. diena

145

180

-

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 1 gadu)

Klienta ielūgums

73

115

-

Klienta vēstule

73

-

-

1 d. diena

100

-

-

 Komercvīza (vairākkārtēja uz 2 gadiem)

1 d. diena

155

-

-

 Komercvīza (vienkārtēja līdz 3 men)

1 d. diena

90

125

155

 Komercvīza (divkārtēja līdz 3 men)

195

140

160

 

DOKUMENTI: 1 fotogrāfija (3,5х4,5 сm krāsaina, matētā, uz balta fona), pase, apdrošināšana (summai 30 000 EUR), mājas adrese un darba vieta(kompānijas nosaukums un precīza adrese), amats, tālrunis, pirmslaulības uzvārds, dzimšanas vieta, pilsēta.

* Augstāk norādītie dati + ielūguma noformēšanai nepieciešama kvalitatīva pases kopija un pase (lai ielīmētu vīzu konsulātā).

 

Svarīgi!!! Ar 2010. gada 1.novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas vairs nebūs derīgas tās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem!

 

Vīzu uz Krieviju noformēšana ārzemniekiem:

1. Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņiem (Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Itālija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija) janoformē vīzas uz Krieviju pēc tarifiem LR pilsoņiem.

2. Vīza citiem ārzemniekiem - pēc pieprasījuma

 

Papildus informācija

Par Latvijas nepilsoņu braucienu kārtību uz Krieviju
http://www.latvia.mid.ru/visainfo_03.html

Saskaņā ar starptautisko praksi konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana Krievijā tiks uzskatīta par nevēlamu. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsula nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.